ZŁOŻONA KWESTIA KSZTAŁCENIA

Kompetencje interpretacyjno-komunikacyjne ułatwiają bowiem kierowanie naszej uwagi w stronę innych ludzi – a w każdym razie to umożliwiają.Złożona kwestia kształcenia kompetencji interpretacyjno- komunikacyjnych wymaga przypomnienia skomplikowanych mechani­zmów ich rozwoju. Nie można przekazać ich w taki sposób jak np. kompetencje informatyczno-medialne, czyli w sposób monologowy, który nie zakłada sytuacji rozmowy i polega na prezentacji metod i środków uchodzących za skuteczne narzędzie realizacji określonych celów. Kompetencje interpretacyjno-komunikacyjne wymagają pizeka- zu dialogowego, są bowiem czymś indywidualnym, osobistym i niepowtarzalnym.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)