WYMAGANA ZMIANA

Zatem kompetencje te wymagają zmiany sposobu komunikowania się, a w celu wspomagania ich rozwoju należy ofero­wać przyszłym nauczycielom już podczas kształcenia w szkole wyższej poszukiwanie odpowiedzi na pytania w relacjach dialogowych, umożli­wiających rozwój samodzielnego myślenia. Należy zgodzić się ze zdaniem R. Kwaśnicy (1995), który twier­dzi, że kompetencje interpretacyjno-komunikacyjne zajmują nad­rzędną pozycję w zawodzie nauczycielskim. Ich prymat jest uzasad­niony swoistością tego zawodu, bez ich „zgody nie mogą być użyte kompetencje dotyczące projektowania (obmyślania programu) i organi­zowania przekazu (doboru metod, środków i warunków) informacji przedmiotowych, czyli wąsko pojętego nauczania.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)