WIELU DZIAŁACZY

Wielu działaczom PMS, w odróżnieniu od prymitywnych stancji, w któ­rych niektórzy z nich mieszkali w okresie pobierania edukacji, bursy marzył’/ się jako duże, przestrzenne gmachy odpowiadające potrzebom fizycznym psychicznym młodzieży. Brak odpowiednich środków finansowych PMS nie pozwalał na realizację tych pięknych zamierzeń. Z różnych materiałów spra­wozdawczych Macierzy wynika, że przeciętny standard bursy Towarzystwa wyglądał następująco: najczęściej osobny (oddzielony od szkoły) budynek, w którym było kilka sypialni, duża sala do nauki własnej (zwana uczelnią) jadalnia, pokój chorych (izolatka), łazienka, szatnia, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, ustępy i kilka pokoi dla pracowników bursy. Dużą wagę przy­wiązywano do kultury ogólnej i osobistej m.in. higieny i zdrowia.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂