W METODZIE STRONICOWANIA

W metodzie stronicowania dzieli się całą pamięć — operacyjną i zewnętrz- ną — na bloki równej długości zwane stronami, przy czym każdy program’ ma do dyspozycji całkowitą liczbę stron tworzących jego pamięć wirtualną. W PAO mogą nie znajdować się wszystkie strony aktualnego programu, a jedynie ta z nich, do której akurat następuje odwołanie. W przypadku za- adresowania;słowa na.stronie, której nie ma w PAO, następuje przerwanie, programowe przepisanie całej strony z PAP i dopiero wówczas kontynuacja programu. Te dłuższe zahamowania są, ze względu na sekwencyjność pro¬gramów, sporadyczne i w praktyce ok. 90% odwołań następuje do stron będących już w P^O. Program.zarządzający prowadzi,wykaz wszystkich stron, zawierający ich,nazwy (adresy wirtualne stronodpowiadające.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂