W CZASIE TRANSMISJI

W czasie transmisji niektóre informacje są aktualizowane (np. bieżący adres PAO, liczba znaków pozostałych do przesłania), a inne są stale potrzebne do wysterowania linii interfejsu. W ty celu informacje te mogą być przepisane do odpowiedz nich rejestrów kanału (kana\ autonomiczny) lub też są każdorazowo po­bierane z PAO (kanał nieautonomiczny). Struktura kanału nieautonomicz- nego jest prostsza, lecz zwiększa się liczba kontaktów2 PAO przy przesyłaniu; każdego znaku, do czego potrzebne jest wstrzymanie na ten czas działania PC, co Z kolei zmniejsza jego efektywną szybkość przetwarzania.Po programowym przygotowaniu obszaru sterującego w PAO pracę kanału można zainicjować instrukcją wejścia/wyjścia, po czym procesor przechodzi do wykonywania innych zadań (programów).

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂