W BARDZIEJ ZŁOŻONYCH SYSTEMACH

W systemach bardziej złożonych, w szczególności współpracujących z kom­puterem, konstrukcje jednokasetowe są niewystarczające, gdyż nie mieszczą wszystkich potrzebnych modułów. Dla rozszerzenia możliwych zastosowań opracowano dwa typy połączeń wielokasetowych (ang. multi-crate systems).W systemach z komputerem, sterowniki gałęzi są przyłączane jako urządzenia zewnętrzne komputera.W połączeniu równoległym można zestawić kaskadowo 7 kaset wyposa­żonych w bloki sterujące typu A połączone standardową gałęzią równoległą. Gałąź ta zawiera odpowiedniki linii magistrali (oznaczane tak jak w kasecie, z dodaniem litery B) oraz 7 indywidualnych linii BCR adresu­jących poszczególne bloki sterujące. Tak więc rozkaz wysyłany ze sterownika do modułu wykonawczego ma cztery składniki: adres kasety BCR, adres bloku BN, podadres bloku BA i kod operacji BF.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂