UŻYWANE NAZWY

Jednak nazwą najczęściej używaną na określenie zakładów wychowawczych zamkniętych jest internat. Sama nazwa przyszła do Polski z Francji, choć wyraz jest pochodzenia łacińskiego. Słowo internus znaczy tyle, co {wewnętrzny), stąd w wiekach średnich powstało słowo internare — <zamknąć od wewnątrz).Internat jest to więc zakład zamknięty w odróżnieniu od eksternatu — zakładu wychowawczego, do którego uczniowie przychodzą na lekcje z zew­nątrz, a więc z domów rodzinnych lub stancji, mieszkając poza obrębem inter­natu.W najszerszym znaczeniu internat oznacza wszystkie zakłady wycho­wawcze zamknięte. W wielu krajach dla określenia niektórych zakładów wychowawczych używa się jeszcze takich nazw, jak: alumnat, kolegium, konwikt, pensja.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂