TRADYCJA EDUKACYJNA

Tradycja edukacyjna ukierunkowana przeważnie na wyposaża­nie uczniów w wiadomości i kształtowanie umiejętności utrudnia podejmowanie aktów podmiotowych. Zachodzi więc potrzeba prze­orientowania procesu kształcenia z socjalizacyjnego na autorefleksyjny. Kreowanie własnej podmiotowości jest podstawowym celem współczesnej edukacji opartej na ofertach i swobodnych wyborach.Mówiąc o podmiotowości w edukacji, mamy szczególnie na uwadze podmiotowość nauczyciela, ucznia i jego rodziców. Realiza­cja2;asady podmiotowości ucznia wymaga, aby miał on zapewnione warunki programowe i organizacyjne do świadomego, aktywnego, pozytywnie motywowanego współuczestnictwa i partnerstwa w pro­cesie edukacji szkolnej.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂