TABLICE UKŁADOWE

Ponieważ cztery tablice układowe odwzo­rowują jedynie 128 stron, więc przy Zmianie programu użytkowego nastę­puje relokacja adresów w odpowiedniej tablicy, aby uzyskać dostęp progra­mowy do nowego obszaru PAO. Do obsługi układu dynamicznego odwzo­rowania pamięci, wrepertuarze HP21 MXprzewidziano 38 instrukcji uży­wanych przez program zarządzający.  Odmienną zasadę polegającą na segmentacji pamięci wirtualnej, przy­jęto w minikomputerze TI 990, dysponującym adresem 16-bitowym. Cały obszar wirtualny (do 64 K adresów) jest podzielony na 3 strefy-o do­wolnej wielkości rozmieszczone dowolnie w pamięci fizycznej o pojemności maksymalnej 1 M słów 16-bitowych. Położenie każdej strefy, z dokładnością do 16 adresów, określa para rejestrów: 16-bitowy rejestr bazy B i 11-bitowy rejestr granicy t.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂