SYNCHRONIZACJA PRACY SYSTEMU

Synchronizacja pracy systemu jest.również dwupoziomowa: sterownik wysyła sygnał inicjujący operacje BTA, natomiast każda kaseta (jej blok ste­rujący) daje odpowiedź na swojej linii BTB\ dopiero’ po skompletowaniu wszystkich sygnałów zwrotnych sterownik może podjąć następną akcję. Blok sterujący kasety generuje swoje sygnały strobujące 51 i 52 między odebraniem sygnału BTA i wysłaniem BTB.Specjalna obsługa potrzebna jest dla zgłoszeń modułów generowanych na liniach L — blok sterujący wysyła ich sumę logiczną po linii BD jako suma­ryczne zgłoszenie gałęzi. Zgłoszenie to, w przypadku współpracy z kompute­rem, jest na ogół interpretowane jako sygnał przerwania w procesorze i      powoduje powołanie odpowiedniego programu, obsługi. Identyfikacja zgłoszenia następuje przez wysłanie sygnału BG łącznie z adresami wszyst­kich kaset w gałęzi (na liniach indywidualnych BCR). W odpowiedzi każdy zaadresowany blok sterujący, generuje 24-bitowe słowo na liniach BRW, odpowiadające zgłoszeniom L w kasecie, a suma logiczna tych słów jest badana w sterowniku.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂