STRONY WIRTUALNE

Strony wirtualne danego programu mogą być umieszczone na dowol­nych stronach fizycznych, nie koniecznie kolejnych, i mogą być w różnym stopniu chronione przed dostępem innych programów. Dla ochrony stron w TST są umieszczone dodatkowe pola zawierające klucze ochrony porów­nywane z odpowiednimi kluczami programu mieszczącymi się w jego sło­wie stanu. W TST są też zapisywane informacje odnośnie do aktywności stron w ,czasie ich przebywania w PAO. Informacje te są potrzebne przy usuwaniu strony z PAO do PAP, gdy zachodzi konieczność wpisania do’ PAO nowej strony żądanej przez aktualnie działający program.  Metoda stronicowania, zastosowana po raz pierwszy w’ angielskiej   maszynie Atlas w 1958 roku, jest obecnie, w różnych wariantach, używana do realizacji pamięci wirtualnych.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂