STOS ZORGANIZOWANY

Stos może być zorganizowany w dowolnym miejscu pamięci i może przechowywać zawartość akumulatora, rejestrów. danych lub wskaźników dzięki istnieniu specjalnych operacji przesyłania na stos i   pobieraniu ze stosu. Jednym rozkazem można przesyłać jednocześnie za­wartości dwóch rejestrów np. A i F, B i C itd.; wskaźnik stosu, pokazujący zawsze aktualny adres wierzchołka stosu, jest przy takich przesłaniach auto­matycznie zwiększany lub zmniejszany , o 2.Zewnętrzna szyna adresowa i szyna danych może’być użyta przez inne moduły mikrokomputera do realizacji bezpośredniego dostępu do pamięci (ang. Direct Memory Access—DMA). Urządzenie żądające takiej transmisji wysyła sygnał na wejście sterujące HOLD, mikroprocesor blokuje szynę D oraz szynę A i wysyła sygnał potwierdzenia HOLDACK; wówczas urzą­dzenie podstawia adres i dane, które są przesyłane do pamięci z pominię­ciem procesora.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂