STANDARDOWE POŁĄCZENIA MODUŁÓW

W tym ostatnim przypadku cały system pomiarowo-sterujący staje się rozbudowaną końcówką komputera, komunikującą się z procesorem i pamięcią przez wydzielony kanał zwany niekiedy kanałem przemysłowym (np. Odra 1300, Mera 400). Przy innych proporcjach mini- lub mikrokomputer staje się wyspecjalizowanym blo­kiem sterującym systemu — podejście takie jest szeroko praktykowane ze względu na swą elastyczność wynikającą z programowalności mini­komputera. W systemach pomiarowo-sterujących dominuje tendencja do modułowości, zakładająca standaryzację architektury logicznej i konstrukcji bloków funkcjonalnych, co umożliwia projektowanie systemu metodą składania bloków zależnie od potrzeb, a w rezultacie zmniejsza koszt systemu i skraca czas jego instalacji. Wyróżnia się tu trzy sposoby łączenia modułów.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂