ŚRODEK NA WSZYSTKO

Rabar w swoim referacie wygłoszonym na seminarium w Saalfelden omawiającym problem internatu w służbie współczesnego młodego człowieka stwierdza, że internat nie jest „środkiem na wszystko” co nurtuje współczesną młodzież szwajcarską, ale uważa, iż internat nie przeżył się i nie jest odrzucany przez młodych ludzi. Autor referatu jako wybitny znawca problemów inter­natowych (był wychowankiem internatu, wychowawcą młodzieży tej insty­tucji, a aktualnie zajmuje się naukowo zagadnieniami internatu) wysuwa tezę, iż internat dobrze prowadzony ma duże możliwości wychowawcze i szanse udzielania pomocy w przezwyciężaniu duchowych rozterek współczesnej młodzieży, że internat może stanowić dla młodzieży model życia społecznego (podkr. Z. W.).Jest to teza dyskusyjna i należy ją przyjąć tylko jako wyraźne akcentowanie roli wychowawczej internatu.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂