SPOSÓB PRZENOSZENIA

  1. Ten sposób przenoszenia oprogramowania maszyny docelowej (ang. target Computer) na maszynę gościnną (ang. host Computer) nazywa się emulacją i jest o wiele wydajniejszy niż stosowanie w tym celu symulacji programowej.Możliwość emulacji jest jedną z przyczyn rozpowszechnienia sterowania mikroprogramowego,  ponieważ przenoszenie oprogramowania z jednej maszyny — zwykle starszej na inną — nowszą jest koniecznością ekono­miczną. Pierwszy raz na szeroką skalę zastosowano emulację dla rodziny komputerów IBM 360 przenosząc na nią systemy programowe opracowane dla poprzednio bardzo, rozpowszechnionych maszyn serii IBM. 1400 i IBM. Efektywność (rozumianą jako stosunek szybkości wykonywania programów) symulacji programowej i emulacji dla wybranych komputerów II i III generacji firmy IBM.
Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)