SKŁAD ZARZĄDU BURSY

W skład zarządu bursy wchodzili: skarbnik, zwany kolektorem lub karbomstą, i szafarz lub ekonom. Czeladź bursy stanowili; stróż, kucharki i tercjan. Studenci mieszkający w bursie dzielili się na zespoły, kierowane przez dyrektorów wyznaczonych przez uczelnie, do których uczęszczali bursacy. Dyrektorzy za swoją pracę otrzymywali bezpłatne mieszkanie i wyżywienie w bursie. Ich liczne obowiązki można sprowadzić do pełnienia trzech ról wychowawców, korepetytorów i porządkowych. Podlegali oni regulaminowi bursy i władzy seniora. Dwóch spośród najstarszych i wyróżniających się dyrektorów pełniło rolę zastępców seniora.Wszystkich mieszkańców bursy obowiązywał jednakowy strój. W pierwszym stuleciu istnienia burs krakowskich był to ubiór klerycki. Nosili go również bakałarze i magistrowie. Wielu bursaków łamało obowiązujące w tym wzglę­dzie: przepisy i przyodziewało się barwnie, modnie, za co ponosili różne kary, czasem do wydalenia z uniwersytetu włącznie.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂