POSZCZEGÓLNE MIKROPROGRAMY

Poszczególne mikropro­gramy odpowiadają głównym czynnościom cyklu rozkazowego, a ogólnie  czynnościom wynikającym Z diagramu stanów procesora. Stany automatu, jakim jest komputer, są realizowane przez sekwencyjnie działającą pamięć stałą i mogą być identyfikowane z adresami mikrorozkazów w iMS. Każdy komputer zawiera mikroprogramy realizujące: pobranie rozkazu, przygotowanie operandów; np. przez modyfikację adresów i pobra­nie ich t PAO do rejestrów JAL, wykonanie każdej operacji” z listy rozkazów,  wstępną obsługę przerwań; np. identyfikację przyczyny i przełączenie programów,  czynności inicjowane przez operatora; np. tzw. stop dynamiczny,powtarzalne wykonywanie operacji itp;Powoływanie właściwych mikroprogramów następuje jako rozgałęzienie warunkowe zależne od. kodu pobranej z PAO instrukcji,: od sposobu adresacji argumentu, czy też od zdarzeń zewnętrznych, np. sygnału przerwa­nia lub ingerencji operatora.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)