POKAZANE PRZYKŁADY

Pokazane przykła­dy ilustrują ważną właściwość, iż różne komputery gościnne mogą emulo­wać ten sam komputer docelowy i odwrotnie — tę samą strukturę można użyć do realizacji różnej architektury „pamiętnej” jako kompleks mikro­programów w PAS. Użytkownik ma do dyspozycji zestaw bloków funkcjonalnych stero­wanych mikroprogramowo, bez żadnej standardowej listy rozkazów. Architekturę komputera definiuje więc sam, bądź kopiując jakąś listę ist­niejącą, bądź tworząc oryginalną dostosowaną do swoich potrzeb. Ten sposób użycia modułów cyfrowych jest typowy dla mikroprocesorów plastrowych lub segmentowych (ang. bit-slice). Moduły, wykonywane jako układy LSI, stanowią tu fragmenty (zwykle 2- lub 4-bitowe) arytmometru, rejestrów uniwersalnych i układu sterowania, które można łączyć przez do­stawienie, uzyskując jednostki o dowolnej długości przetwarzanego słowa.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂