PODCZAS PRZESYŁANIA ZNAKU

Podczas przesyłania znaku (słowa) z/do PAO następuje wstrzymanie dostępu PC do pamięci nie zmieniające stanu procesora i nie mające wpły­wu na przebieg programu. Ten sposób dostępu kanału do PAO nazywa się niekiedy metodą przechwyconego cyklu (ang. cycle stealing), gdyż wstrzy­manie trwa zwykle jeden lub dwa kolejne cykle PAO.Przedstawiono główne bloki funkcjonalne aktywne w czasie transmisji kanałowej; dla przejrzystości pominięto koordynator kanałów będący na tym rysunku częścią bloku PAO, oraz pokazano tylko jeden kanał (KWW) i jedno urządzenie zewnętrzne.  Po   przesłaniu   każdego   znaku  kanał aktualizuje adres PAO 1 licznik długości bloku.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂