PEŁNIONE FUNKCJE

Z drugiej strony funkcje te pełniły towarzystwa o szerszym zakresie działalności oświatowej, jak: Towarzystwo Pedagogiczne, Towarzystwo Po­mocy Naukowej, Towarzystwo Szkoły Ludowej i Polska Macierz Szkolna. Ostatnie z wymienionych towarzystw powołane zostało w 1905 r., kie- iowali nim: H. Sienkiewicz, A. Osuchowski (faktyczny kierownik zwany „wiel­kim jałmużnikiem”), Konrad Pruszyński i Mieczysław Brzeziński. PMS działa­ła od 1916 r. oficjalnie, a głównie terenem jej pracy była Kongresówka.Polska Macierz Szkolna przejęła również tworzenie i utrzymywanie burs internatów.Cała działalność oświatowa Macierzy opierała się na siłach społecznych. L. Rappaport, pisząc o polskich szkołach elementarnych na Wołyniu podaje, iż internaty istniały tylko przy czterech z nich, a mianowicie w Torczynie! .Nieświeżu, Koszyszczach i Marjanówce.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂