OSIĄGNIĘCIE WYSOKIEGO POZIOMU

Wymaga to osiągnięcia wysokiego poziomu kompetencji interpretacyjno-komunikacyjnych, niezbędnych dla prawidłowych relacji między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Wydaje się również, że kompetencje te mogą posłużyć nauczycielowi do podtrzymania, a czasem wręcz przywrócenia właściwych relacji w procesie kształcenia między „ja” i „my”; dzięki nim będzie mógł wspomagać rozwój wychowanka, uczyć go prawidłowej samooceny, ale także rozwijać poczucie przy­należności do grupy, bycia członkiem określonej społeczności lokal­nej. Wymienione kompetencje powinny się pojawić jako komple­mentarne do obecnie modnych i silnie akcentowanych idei: wartości indywidualnych, rozwoju własnej osobowości, niezależności, wolno­ści.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)