OBRAZ BURS

Obraz burs można w pewnym stopniu przybliżyć sobie na podstawie ma­teriału zebranego i przytoczonego przez Z. Turską, z którego wynika, iż pomieszczenia przeznaczone na mieszkania dla studentów były prymitywne, a stan ich wyposażenia ubogi. Z obszernych fragmentów opisu bursy przy­szkolnej dowiadujemy się, że dach często przeciekał, brak było pieców i szyb w oknach, złe podłogi groziły zawaleniu itd. itp..O   życiu młodzieży studenckiej, jej bujnym temperamencie, częstym omi­janiu przepisów rektorskich, bójkach ulicznych, pijatykach i awanturach po bursach (pocłkr. Z. W.), zwłaszcza ze studentami węgierskimi mającymi własną bursę w Krakowie pisze również S. Kot.Wydaje się jednak, iż obyczaje i zwyczaje studentów oraz życie prywatne magistrów Uniwersytetu Jagiellońskiego w XVI w. najlepiej oddaje H. Barycz. Pisze on także o bursach.Jak już zaznaczono, bursy były integralną częścią uniw-ersytetu i podlegały władzom uczelni. Każda bursa miała swój regulamin, zwany urządzeniem.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂