NATYCHMIASTOWA IDENTYFIKACJA

Co zapewnia natychmiastową identyfikację’źródła przerwania (np. Mera 300). Jeżeli stosuje się wspólne dla wielu urządzeń linie przerwań, to równo­cześnie z sygnałem przerywającym jest przenoszony, po Uniach danych, tzw. wektor przerwania czyli jego kod, a powołany program obsługi pobiera słowo stanu w celu szczegółowego określenia przyczyny.Na rysunku przedstawiono schematycznie przykład struktury JS współpracującej z interfejsem równoległym asynchronicznym typu stoso­wanego np. w minikomputerach PDP-11 i Mera 400. Na przykład w magi- stralii UNIBUS będącej interfejsem komputerów PDP-11 szerokość posz­czególnych szyn wynosi: F — 2 bity, A — 18 bitów, D — 16 bitów, T —bity, R — 5 bitów, G — 5 bitów.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂