KANAŁY NIEBUFOROWE

Kanały niebuforowe przesyłają bezpośrednio znak między szyną danych interfejsu a rejestrem , PAO. Dla otrzymania kontaktu z PAO kanał, po odebraniu sygnału goto­wości urządzenia, zgłasza się do koordynatora pamięci i oczekuje zakończe­nia bieżącego cyklu — powołanego przez inny kanał lub procesor centralny. Koordynator udostępnia pamięć najpierw zgłoszonym kanałom, według ustalonego priorytetu, a po ich obsłużeniu dostęp odzyskuje PC. Taka strategia wynika ze stosunkowo wolnej pracy kanałów — jeżeli np. cykl PAO wynosi 1 ns, a w kanale działa urządzenie ó średniej szybkości 1000 znaków/s, to kolejne zgłoszenia do PAO będą następowały co 1 ms, czyli między dwoma kolejnymi zgłoszeniami może się w procesorze wykonać 1000 instrukcji jednocyklowych.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂