JEDEN Z WAŻNYCH WARUNKÓW

Pierwszy z nich już na początku lat sześćdziesiątych wskazywał na internat jako na jeden z ważnych warunków powszechności szkoły średniej.W tym samym czasie M. Falski analizując zadania szkół średnich w latach 1965—1980, pisał, iż brak internatów odsuwa od szkół średnich dzieci za­mieszkałe dalej od siedziby szkoły, głównie zaś wiejskie, a daje przywileje dzieciom mieszkającym w miejscowości; w której znajduje się szkoła.W krytyce różnych aspektów projektowanych i częściowo już realizowanych założeń systemu edukacji narodowej zawartych w Uchwale Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 13 października 1973 r. B. Suchodolski ostrzegał przed zbyt rzadką siecią proponowanych dwuletnich szkół specjalizacji kie­runkowej, w których nauka młodzieży chłopskiej oraz częściowo i robotniczej wymagała m.in. rozbudowy internatów.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂