ISTOTNY PROBLEM

  • Układy zawierające’ pamięci MOS o wymiennej zawartości (EPROM) są zabezpie­czone płytką kwarcową przezroczystą dla promieniowania ultrafioletowego i umożliwiającą i kasowanie zawartości. Przy stosowaniu obudów metalowych hermetyzujących układ kasowanie jest wykonywane promieniowaniem rentgenowskim o dużym natężeniu.  Istotny problem stanowi liczba wyprowadzeń z obudowy, która dla zło­żonych układów mikroprocesora nie przekracza 64, a dla układów pamięcio­wych wynosi zwykle 18 lub 24. Aby zmniejszyć liczbę potrzebnych wyprowa­dzeń, moduły pamięci LSI są wykonywane jako odpowiednik płatu ferrytom wego pamiętającego jeden lub kilka bitów wszystkich adresowalnych słów. Odczytanie całego słowa wymaga jednoczesnego zaadresowania wszystkich modułów tworzących pamięć mikrokomputera, a każdy Z nich podstawia informację na przypisane mu linie magistrali danych.
Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂