GŁÓWNE TENDENCJE

Szybki rozwój nauki, techniki i życia społecznego we współczesnym świecie wywołuje również zmiany w systemach oświatowych, a przede wszystkim w ustrojach szkolnych. Powszechne staje się dążenie do reform oświatowych. J. Thomas w studium zatytułowanym: Edukacyjne problemy współczesnego świata na podstawie analizy materiałów przygotowanych przez rządy 50 państw na Międzynarodową Konferencję Wychowania pisze: „we wszystkich regio­nach świata krajowe systemy edukacyjne podlegają licznym i głębokim prze­mianom. Nie ma kraju, który by nie zapowiadał reform globalnych lub częścio­wych. Oświata jest wszędzie w toku przemian”.Pomijając nieliczne koncepcje deskolaryzacji społeczeństwa, wyraźnie daje się zauważyć duże zapotrzebowanie na różnorakie usługi oświatowo-wycho- wawcze. Przekonują o tym liczne opracowania diagnostyczno-projektujące, jakie w ostatnich latach ukazały się w wielu krajach świata, w tym także w Polsce.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂