GŁÓWNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Internaty apuchtmowskie funkcjonowały do wybuchu strajku szkolnego (1905 r.).Po roku 1905 w wyniku liberalizacji systemu nadzoru nad oświatą została kontynuowana podjęta uprzednio myśl o powołaniu organizacji, których celem byłoby krzewienie oświaty i kultury.Głównymi organizacjami społecznymi zajmującymi się powoływaniem burs i internatów oraz pomocą dla uczącej się młodzieży na przełomie XIX i XX w. były z jednej strony towarzystwa utworzone celem organizacji kon­kretnych, pojedynczych placówek, jak np. Tarnopolskie Towarzystwo Bursy, które w 1887 r. zorganizowało taki zakład dla 11 synów nauczycieli.Nieliczne materiały źródłowe wskazują na istnienie bursy w Jarosławiu,w której w roku szkolnym 1882/83 mieszkało 16 uczniów, świadczą oprzygotowaniu do otwarcia Bursy im. Ks. Leona Sapiehy bursy Kraiowei.Na przełomie XIX i XX wieku funkcjonowały internaty, np. we Lwowie ursa im. H. Sienkiewicza, Bursa Polska im. A. Mickiewicza w Czerniowcach i. Bursa im. T. Kościuszki w Nowym Sączu którymi opiekowały się różne stowarzyszenia.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂