DOBRY PRZYKŁAD

Dobrym przykładem jest komputer MODCOMP IV/35 mający 32-bitowe słowo rozkazowe z 16-bitowym adresem. Bardziej znaczący bajt adresu wirtualne­go jest traktowany jako nazwa wirtualna strony 256-słowowej, mniej zna­czący zaś bajt adresu określa słowo na stronie. Do odwzorowania początko­wych adresów stron służy 8 tablic zawierających po 256 rejestrów 16-bito­wych (ang. mapping files); tablica aktualnie używana jest wskazana przez bity w słowie stanu programu. Każdy rejestr tablicy ma 11-bitowy adres fizyczny strony oraz 5-bitowy klucz ochrony (rys. 13.6). Strona może być chroniona całkowicie przed dostępem, może być tylko odczytywalna, lecz bez możliwości wykonania rozkazów z niej pobranych, może być zabloko­wana dla zapisu lub całkowicie dostępna. Maksymalna pojemność pamięci wynosi 512 K słów 16-bitowych, co odpowiada 2048 stronom 256-słowowym.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂