Kategoria: Architektura mini- komputerów

montaż kontraktowy elektroniki

Jakie warunki musi spełniać firma zajmującą się produkcją elektroniki, aby móc realizować montaż kontraktowy elektroniki ?.  Otóż przede wszystkim musi posiadać odpowiednie maszyny, które umożliwią produkcję dużej ilości elementów elektronicznych. Po drugie musi posiadać wielu wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmą się obsługą wyżej wymienionych urządzeń. Poza tym przyda się przeszkolenie przynajmniej kilku pracowników w zakresie ręcznego lutowania. Pozwoli to na robienie delikatnych poprawek na każdym PCB, czy montowanie od zera. Poza tym czasami montaż ręczny jest znacznie bardziej dokładny niż maszynowy, dzięki czemu będziemy mogli realizować nawet bardzo skomplikowane i szczegółowe zamówienia. Poza tym w takiej firmie przyda się także sprzęt zabezpieczający przed wyładowaniami elektrostatycznymi, które mogłyby wpłynąć destrukcyjnie na elementy elektroniczne umieszczone na płycie PCB. Mogą do tego służyć specjalne podpięcia uziemiające, czy na przykład ubrania, zrobione z materiałów odpornych na wyładowania.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂

POSZCZEGÓLNE MIKROPROGRAMY

Poszczególne mikropro­gramy odpowiadają głównym czynnościom cyklu rozkazowego, a ogólnie  czynnościom wynikającym Z diagramu stanów procesora. Stany automatu, jakim jest komputer, są realizowane przez sekwencyjnie działającą pamięć stałą i mogą być identyfikowane z adresami mikrorozkazów w iMS. Każdy komputer zawiera mikroprogramy realizujące: pobranie rozkazu, przygotowanie operandów; np. przez modyfikację adresów i pobra­nie ich t PAO do rejestrów JAL, wykonanie każdej operacji” z listy rozkazów,  wstępną obsługę przerwań; np. identyfikację przyczyny i przełączenie programów,  czynności inicjowane przez operatora; np. tzw. stop dynamiczny,powtarzalne wykonywanie operacji itp;Powoływanie właściwych mikroprogramów następuje jako rozgałęzienie warunkowe zależne od. kodu pobranej z PAO instrukcji,: od sposobu adresacji argumentu, czy też od zdarzeń zewnętrznych, np. sygnału przerwa­nia lub ingerencji operatora.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂

CECHY STEROWANIA

Akcje zewnętrzne powinny powodować wymu­szenie odpowiedniego adresu PAS, co jest równoważne przełączeniu mikro- programu. Sterowanie mikroprogramowe ma .wiele zalet zarówno pod względem pro­jektowania systemu, jak i jego eksploatacji, co spowodowało szerokie sto­sowanie tego sterowania początkowo w maszynach średniej  wielkości, a obecnie w wielkich,!.bardzo szybkich komputerach, a także w mini- i mikrokomputerach. Część układowa sterowania staje się prosta, a trud pro­jektowania jest przenoszony na dobranie właściwej struktury mikrorozkazów -i, następnie, na napisanie mikroprogramów. Ta ostatnia; zasadnicza część projektowania jest ułatwiona dzięki przejrzystej strukturze .— zbiór wszystkich mikrooperacji jest w sposób jawny dostępny w mikrorozkazie.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂

UNIWERSALNY UŻYTKOWNIK

Z tej elastyczności i otwartości sterowania mikro­programowego korzysta się trojako:Użytkownik uniwersalnego komputera. może go wyspecjalizować , przez dodanie specjalnych rozkazów ułatwiających programowanie w okreś­lonej dziedzinie zastosowań. Mikroprogramy tych dodatkowych rozkazów są umieszczane w dodatkowym module PAS zachowującym wszystkie cechy architektury logicznej obowiązujące dla modułu standardowego. Taka mikroprogramowalność przez użytkownika jest możliwa w niektórych , mikrokomputerach – sprzedawanych jako bloki większych systemów , na przykład automatyzacji sterowania lub pomiarów.Komputer mikroprogramowany może przez zmianę zawartości PAS zmienić radykalnie swoją’architekturę tak, aby akceptował na poziomie języka wewnętrznego’programy pisane dla innej maszyny.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂