CAŁY UKŁAD

Cały ten układ mieści się w, kostce LSI Z 28 wyprowa­dzeniami, zasilanej pojedynczym napięciem -f5V.Wymienione poprzednio moduły mikrokomputera komunikują się ze so- _ bą przez szyny informacyjne, przy czym stosuje się tu różne rozwiązania: w prostych systemach (np. MCS-40) wspólna szyna służy do przesyłania na przemian adresówj danych; w systemach bardziej rozbudowanych (np. MCS-80) są osobne szyny adresowe (dla pamięci i dla modułów we/wy) oraz dwukierunkowe.szyny danych.Większość mikroprocesorów jest wyposażona w .wektorowy system przerwań umożliwiający od razu powoływanie właściwego programu ob­sługi. Najczęściej są to systemy jednopoziomowe (np. Intel 8080), ale są też systemy, przerwań wielopoziomowych (np. TMS 9900 ma 16 poziomów przerwań). Do przyjmowania i selekcji przerwań stosuje się często specjalne moduły rozszerzające możliwości samego mikroprocesora i dołączane do jednego z jego portów wejściowych (np. dla procesora Intel 8080 są to ukła­dy 8214 i 8259).

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂