CAŁA PAMIĘĆ

Tak więc cała pamięć operacyjna może być jednocześnie odwzorowa­na w osiem pamięci wirtualnych po 64 K słów każda. Fizycznie PAO jest  zrealizowana jako pamięć ferrytowa z 2- lub 4-krotnym przeplotem, co daje czas cyklu dla słowa 16 bitowego — 0,6 ns, dla słowa 32 bitowego — 1,1 i dla 64 bitowego — 2,1 s.Podobne rozwiązanie, aczkolwiek skromniejsze w realizacji, zastosowa­no w minikomputerze HP 21MX, w którym są tylko 4 tablice stron: jedna dla programu zarządzającego, jedna dla programów użytkowych, i dwie dla kanałów we/wy. Strony mają tu rozmiar 1024 słów H-bitowych, a pa­mięć wirtualna ma 32 takie strony. Fizycznie pamięć jest zrealizowana jako półprzewodnikowa t czasem cyklu 650 ns i maksymalną pojemnością 1 M słów (1024 strony 1024-słowowe).

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂