BRAK MATERIAŁÓW

Brak materiałów nie pozwala na opis obrzędowości specyficznej tylko dla życia bursowego. O uroczystościach i zabawach bursistów dowiadujemy się pośrednio z opisu życia studenckiego dokonanego przez J. Ptaśnika. Za­chowały się natomiast szczegółowe opisy sobotniego podsumowania nauki i zachowania mieszkańców bursy, tzw. konwokacje. Odbywały się one w każdą sobotę po zajęciach szkolnych. Na posiedzeniach tych mieszkańcy burs składak szczegółowe sprawozdania z pilności, postępów w nauce i zacho­wania.Istotną cechą bursy była hierarchiczność obowiązująca we wzajemnych stosunkach między różnymi kategoriami bursaków (seniorami, magistrami, bakałarzami). Układ ten przestrzegany w każdej sferze życia (przy stole, w kaplicy, na. modlitwie) stanowił swoisty savoir-vivre.Istnieją kontrowersyjne poglądy na temat funkcji wychowawczej burs w analizowanym okresie. A. Karbowiak, polemizując z różnymi autorami (Faulsenem, Raumerem, Meisnerem, Muczkowskim, Szujskim i innymi) oceniającymi często negatywnie działalność burs, przeciwstawia się tym po­glądom i twierdzi, że odegrały one ważną rolę w historii wychowania publicz­nego od czasów powstania uniwersytetów aż po koniec XVI w.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂