ADRES FIZYCZNY

Procesor dysponuje trzema kompletami rejestrów potrzebnych do relokacji adresu  z których zawsze jeden jest wybrany przez pole pamięcio­we rejestru stanu. Adres fizyczny odnosi się do pamięci zrealizowanej w postaci modułów ‚konstrukcyjnych zawierających od 8 K do 20 K słów o czasie cyklu 725 ns. Moduły zawierają pamięć RAM albo też programowaną pamięć stałą EPROM i mogą być dowolnie zestawiane, zależnie od potrzeb.Opisane przykłady odwzorowania adresów wirtualnych są przydatne, nawet jeżeli pamięć operacyjna jest włączoną, do komputera w ograniczo­nym rozmiarze, tzn. jest zainstalowanych tylko kilka modułów. Ogranicze­nie takie zmniejsza jedynie liczbę programów, które mogą być szybko prze­łączane, natomiast pozostaje ułatwiona ewentualna relokacja programów z PAP, a także ochrona poszczególnych obszarów.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂